HITZORDUAK / CITA PREVIA

Majori 18. November 2020 um 15:54

MAJORI KIROLDEGIKO ERRESERBA SISTEMA

Jarraian Majori kiroldegian hitzordua hartzeko behar duzun informazioa daukazu. Irudian, egun batean edo astebetean zenbat hitzordu hartu eta zenbateko aurrerapenarekin egin ditzakezun azaltzen dizugu. Horretaz gain hona hemen beste argibide batzuk:

1-SARRERA/IRTEERA DENBORA

Sartzerakoan, erreserba baino 5 min lehenago irekiko du (Igerilekua 15 min) / Ateratzeko, erreserba amaitu eta 5 min ondoren arte irekiko du (igerilekua 30 min)

2-24 ORDUKO AURRERAPENAREKIN ERRESERBA GEHIGARRIAK EGIN DAITEZKE

Astean egin daitezkeen erreserbak bukatu ondoren eta gehiago egin nahi izanez gero, bezperan (24 ordu lehenago) eta libre badago, erreserba gehiago egin daitezke.

3-ERRESERBA GUZTIAK APP, HARRERAN EDO TELEFONOZ EGIN DAITEZKE

4-EZ BAZKIDEEK ETA 10EKO BONOEK: HITZORDU GUZTIAK GEHIENEZ 24 ORDUKO AURRERAPENAREKIN EGIN DITZAKETE (HARRERAN EDO TELEFONOZ)

5- ZIGORRAK: Asistentziarik gabeko asteko 2 erreserba egiten direnean, App-n bitartez erreserbak egitera aste betez debekatuko da. Denbora honetan erabiltzaileak lehiatilan egin ahalko ditu erreserbak soilik eta gehienez 24 orduko aurrerapenarekin.

Majori Kiroldegiko Erreserba Sistema

______________________________________

SISTEMA DE RESERVAS EN EL POLIDEPORTIVO MAJORI

Os ofrecemos la información necesaria para hacer reservas en el polideportivo Majori. En el cuadro podréis ver cuántas y con cuánta antelación podéis hacer las reservas. Y además otros datos de interés:

1-LÍMITES ENTRADA/SALIDA:

Para la entrada, apertura 5 min antes de la reserva (piscina 15 min)/ La salida, apertura hasta 5 min después de finalizar la misma (piscina 30 min)

2-LAS RESERVAS ADICIONALES SE PODRÁN HACER CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN

Si has realizado todas las reservas mediante la app y quieres entrenar más, se pueden sumar más reservas si hay disponibilidad el día anterior (24 horas antes)

3-TODAS LAS RESERVAS SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE LA APP, EN RECEPCIÓN O TELEFÓNICAMENTE

4-NO SOCIOS Y BONOS DE 10: PODRÁN RESERVAR COMO MÁXIMO CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN (EN RECEPCIÓN O POR TELEFONO)

5-SANCIONES: Por cada 2 reservas semanales sin asistencia se sancionará prohibiendo el uso de la app para reservar durante 1 semana. En este periodo el usuario solo podrá solicitar cita con 24 horas de antelación como máximo y exclusivamente en ventanilla.

Sistema De Reservas En El Polideportivo Majori

Volver a Majori